Booking.com

Отворено писмо относно проблемите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"


ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
ДО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ
ДО НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДО МЕДИИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ ГРУПА ДИСКРИМИНИРАНИ СТУДЕНТИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви обърнем сериозно внимание на текущото положение на образованието в България. От години е публична тайна, че нивото на преподаване в българските учебни заведения е трагично. Обръщаме се към Вас със следната кратка история, която помрачи последните ни години:
Завършихме Обединен технически колеж – база Ботевград, към ТУ – София през юли 2007г. Съответно заради забавяне при изготвянето на дипломите ни похабихме доста нерви, за да успеем да кандидатстваме още същата година, но успяхме. Девет студенти бяхме приети за “подготвителна магистратура” в ТУ – София през октомври 2007. Платихме си таксите и записахме първи семестър, взехме си два изпита. Три месеца по-късно, в деня, в който получихме заверените за семестъра студентски книжки, разбрахме, че сме отстранени от по-нататъшно обучение! След два месеца разправии и подритване насам-натам от всички, до които успяхме да се допитаме (Зам.- ректорът ни каза, че съжалява, Деканът също - че нищо не зависи от него), ни дадоха заповед, в която не е уточнено какво се заповядва, а пише, че сме отстранени с основание... напускане!

Случилото се ни амбицира и в последствие ние се обърнахме към адвокати, опитахме да се свържем и с представители на Министерството на образованието, но навсякъде достигахме до задънена улица. В крайна сметка решихме да подадем жалба в Комисията за защита от дискриминация. След година и половина постигнахме успех – Комисията присъди в наша полза!

Но това е малка утеха за последните две години ходене по мъките, подритване и присмиване от всички страни…

Бихме искали да обърнем сериозно внимание на следното – с поправка в Закона за Висшето образование през 2007 година, се задължават Висшите учебни заведения да изготвят програма, по която да приемат и обучават студенти, завършили с диплома за професионални бакалаври. Описана е системата, по която това става, като е дадена свобода на самите университети за определяне на точните условия. Дотук добре, но университетите все още не са изготвили такива програми и до момента, три години по-късно, ние се сблъскваме със същите проблеми.

В момента сме студенти в НБУ, като за съжаление се получава така, че прекарваме повече време в администрацията, в опити да уточним учебната си програма, отколкото на лекции… И отново нищо не е уредено, никой не знае какво и как да се направи и т.н. – бяхме приети една специалност, прехвърлихме се в друга и продължаваме отново с ходенето по мъките.

Надали сме единствен случай, просто се опитваме да си отстояваме правата, още повече, че за три години и средствата, които сме похарчили през тях, за съжаление в България една такава диплома все още би могла да се купи.

Следващата ни стъпка е да се изправим в съда срещу ТУ. И пак – на кого е нужно това?

Цялата история с препратки към всички документи и материали, както и друга полезна информация, е достъпна на страницата, която сме направили по случая – http://www.students-bg.com/.

При наличие на интерес за повече информация, моля използвайте e-mail info@students-bg.com или beavisbg@gmail.com.

Група дискриминирани студенти

Илиан Антонов
Деян Вацов
Александър Василев
Александър Николов
Даниел Георгиев
Яни Щерев
_______________________________________________________________


 
© 2011 Страницата на Beavisbg
Google Search | World Wide Web Consortium
Adobe - Adobe Reader Download | Adobe - Adobe Flash Player
Facebook
������� ��